Kontakty a informácie

Home / Kontakty a informácie
Poštová adresa

BIONT a.s.
Karloveská 63
842 29 Bratislava

x

Fakturačné údaje

IČO: 35 917 571
IČ DPH: SK2021932748
   
Bankové spojenie
TATRABANKA
IBAN: SK0911000000002620012634
SWIFT: TATRSKBX