Online žiadanka

Home / Online žiadanka

PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-FDG

PET vyšetrenie mozgu s 18F-FDG

PET s 11C-metionínom a 18F-FET

PET mozgu s 18F-Vizamylom

PET/CT vyšetrenie s 18F/11C-cholínom a 68Ga-PSMA

Scintigrafické vyšetrenia

PET/CT vyšetrenie trupu s
68Ga-DOTATOC

Lokalizácia sentinelovej LU