Online žiadanka

Home / Online žiadanka

PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-FDG

široká škála onkologických aj neonkologických indikácií

PET vyšetrenie mozgu s 18F-FDG

fdg-pet-mozog

PET s 11C-metionínom a 18F-FET

11c-metionin

PET mozgu s 18F-Vizamylom

vizamyl

PET/CT vyšetrenie s 18F/11C-cholínom

F-cholin

Scintigrafické vyšetrenia

scintigrafia

PET/CT vyšetrenie trupu s
68Ga-DOTATOC

image-Ga-DOTATOC

Lokalizácia sentinelovej LU

sentinel