BIONT sa zameriava na špičkový výskum a vývoj

18. augusta 2016/0/1
Home / Aktuality / Napísali o nás / BIONT sa zameriava na špičkový výskum a vývoj

BIONT sa zameriava na špičkový výskum a vývoj

 

BIONT sa zameriava na špičkový výskum a vývoj
Zdroj: MŠ SR (28.07.2016)
 xxx
     Minister Peter Plavčan prijal generálneho riaditeľa akciovej spoločnosti BIONT, v ktorej rezort školstva má 95 % akcií. Informoval sa o aktuálnom stave spoločnosti, hospodárení a víziách do budúcnosti, ako aj o aktuálne pripravovaných a realizovaných interných revíziach procesov v oblasti ekonomickej, personálnej a tiež v oblasti nákladovej optimalizácie.
Minister vysoko ocenil, že BIONT sa vracia k špičkovému výskumu a vývoju v oblasti rádiofarmák a aktívne vyhľadáva príležitosti pre získavanie grantových zdrojov financovania výskumných a rozvojových projektov. Spoločnosť dosahuje vynikajúce výsledky vo sfére rozvoja výroby rádionuklidov a vývoja aplikačných metód pre ich využitie.
biont3     Ťažiskovou oblasťou využitia rádionuklidov v prípade BIONTu je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, reprezentované využitím diagnostických metód pri diagnostike najmä nádorových ochorení. Diagnostické metódy s aplikáciou PET rádiofarmák sú v súčasnosti veľmi progresívnymi a najpresnejšími metódami najmä pri diagnostike onkologických ochorení.
Vzhľadom na to, že táto oblasť je pomerne mladým a veľmi dynamickým vedným odborom, je úzko previazaná so základným zámerom, ktorý viedol k vzniku spoločnosti BIONT, a.s.,  ktorým je práve výskum a vývoj. V tejto súvislosti bola spoločnosť BIONT, a.s. zaradená do pôsobnosti rezortu školstva.

что такое blockchain