Online žiadanka na PET/CT vyšetrenie s 68Ga-PSMA

Home / Online žiadanka / Online žiadanka na PET/CT vyšetrenie s 68Ga-PSMA

Online žiadanka na PET/CT vyšetrenie s 18F-cholínom
 

Vyšetrenie je indikované pri hodnotách GS 7 a viac
Ak áno, 2 týždne pred vyšetrením je potrebné vysadiť kolchicín a 1 deň diuretiká
Na PET/CT vyšetrenie s plne diagnostickým CT je potrebná príprava ako na CT vyšetrenie s podaním kontrastnej látky. V prípade, že má pacient problém sa vymočiť, je potrebné zaviesť permanentný katéter na urologickej ambulancii ešte pred vyšetrením.
Potrebné je doplnenie písomnými nálezmi doteraz absolvovaných vyšetrení, resp. obrazovou dokumentáciou (CT, MRI, USG...), najlepšie na digitálnom médiu (CD, DVD, USB kľúč...)
   
 
 
 
 
 

Po odoslaní formulára Vám príde potvrdzovací email na Vašu adresu, tento si prosím vytlačte, podpíšte, opečiatkujte a doručte nám ho podľa Vašej voľby.
Vyšetrenia pacientov s diagnózou karcinómu prostaty realizujeme s použitím 68Ga-PSMA. Vyšetrenie s 11C-/18F-cholínom je rezervované pre diferenciálnu diagnostiku hepatocelulárneho karcinómu.

Verzia na stiahnutie

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, vyjadrujem svoj súhlas s formou spracovania mojich osobných údajov, ktoré sa budú spracovávať manuálne, ako aj pomocou prostriedkov výpočtovej techniky a budú ich spracovávať osoby alebo subjekty osobitne na to poverené spoločnosťou. Moje osobné údaje budú spoločnosťou bezpečne uchovávané v elektronickej alebo papierovej forme s obmedzeným prístupom tretích osôb.