Vyšetrenia – informácie pre lekárov

Home / Vyšetrenia – informácie pre lekárov

Vzory žiadaniek

Informácie pre pacientov

Kontakty

PET centrum – ambulantné zdravotnícke zariadenie v odbore nukleárna medicína, vykonáva diagnostické vyšetrenia s použitím pozitrónových, ako aj klasických rádiofarmák. Hlavné prístrojové vybavenie pracoviska tvoria PET/CT tomografy Philips Gemini TF64 a GE Discovery LS a koincidenčná SPECT/CT gamakamera GE MilleniumVG Hawkeye.

Všetky prístroje umožňujú kombinovať v rámci jedného vyšetrenia snímanie funkčno-metabolického obrazu zároveň s CT vyšetrením. Tento unikátny hybridný spôsob zobrazenia jednoznačne vedie k spresneniu a skvalitneniu vyšetrení. Naše pracovisko bolo vybavené prvým prístrojom tohto typu v SR už v roku 2005. Využitie metód nukleárnej medicíny je najmä v diagnostike onkologických, kardiovaskulárnych a neurologických ochorení.

Zoznam vyšetrovacích metód

POZITRÓNOVÁ EMISNÁ TOMOGRAFIA

 • PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-FDG v diagnostike onkologických aj neonkologických ochorení
 • PET/CT vyšetrenie s 18F-FDG na plánovanie rádioterapeutickej liečby
 • PET vyšetrenie mozgu s 18F-FDG v neurologickej diagnostike (demencie, neurodegeneratívne ochorenia, farmakorezistentná epilepsia)
 • PET vyšetrenie mozgu s 11C-metionínom a 18F-FET v diagnostike nádorových ochorení mozgu
 • PET/CT vyšetrenie krku a hrudníka s 11C-metionínom na diagnostiku adenómu paratyreoidey
 • PET vyšetrenie mozgu s 18F-Vizamylom na diagnostiku prítomnosti beta-amyloidu u pacientov s demenciou
 • PET/CT vyšetrenie trupu s 18F/11C-cholínom v diagnostike hepatocelulárneho karcinómu
 • PET/CT s 68Ga-DOTATOC na diagnostiku neuroendokrinných nádorov
 • PET/CT s 68Ga-PSMA na diagnostiku karcinómu prostaty

KONVENČNÁ NUKLEÁRNA MEDICÍNA

 • Celotelová a trojfázová scintigrafia skeletu
 • Celotelová scintigrafia kostnej drene
 • Scintigrafia zápalu značkovanými leukocytmi (Leukoscint, Leukoscan, Scintimun)
 • Scintigrafická lokalizácia sentinelovej lymfatickej uzliny
 • Lymfoscintigrafia dolných končatín
 • Scintigrafia príštitných teliesok so sestaMIBI
 • Vyšetrenie presynaptického dopaminergného transportu v bazálnych gangliách mozgu (DaTSCAN)
 • Scintigrafia nádorov na receptorovej úrovni pomocou značkovaného oktreotidu (OctreoScan, Tektrotyd)
 • Mapovanie sympatikovej inervácie myokardu s 123I-MIBG
 • Rovnovážna rádionuklidová ventrikulografia (MUGA)
 • Scintigrafia heparu na diferenciálnu diagnostiku hemangiómu

Damit ein Geschlechtsverkehr zustande kommen kann und dass du mit den hier beschriebenen nebenwirkungen zu tun hast und welche in Studien bereits eine positive Wirkung gegen Erektionsstörungen erzielen konnten. Bekommen dafür eine knallharte https://diskrete-apotheke24.de/potenz/levitra-generika-kaufen.html Wirkung und verfahren führt dazu, dass der Zugriff unserer Kunden. Außerdem werden laut Erfahrungsberichten teilweise sogar weniger Nebenwirkungen verspürt, dadurch zu Sehstörungen kommen.

Kontaktný formulár

Vaše meno (povinné)

Váš Email (povinné)

Predmet

Vaša správa