Vyšetrenia – informácie pre lekárov

Home / Vyšetrenia – informácie pre lekárov

Vzory žiadaniek

Informácie pre pacientov

Kontakty

PET centrum – ambulantné zdravotnícke zariadenie v odbore nukleárna medicína, vykonáva diagnostické vyšetrenia s použitím pozitrónových, ako aj klasických rádiofarmák. Hlavné prístrojové vybavenie pracoviska tvoria PET/CT tomografy Philips Gemini TF64 a GE Discovery LS a koincidenčná SPECT/CT gamakamera GE MilleniumVG Hawkeye.

Všetky prístroje umožňujú kombinovať v rámci jedného vyšetrenia snímanie funkčno-metabolického obrazu zároveň s CT vyšetrením. Tento unikátny hybridný spôsob zobrazenia jednoznačne vedie k spresneniu a skvalitneniu vyšetrení. Naše pracovisko bolo vybavené prvým prístrojom tohto typu v SR už v roku 2005. Využitie metód nukleárnej medicíny je najmä v diagnostike onkologických, kardiovaskulárnych a neurologických ochorení.

Zoznam vyšetrovacích metód

POZITRÓNOVÁ EMISNÁ TOMOGRAFIA

 • PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-FDG v diagnostike onkologických aj neonkologických ochorení
 • PET/CT vyšetrenie s 18F-FDG na plánovanie rádioterapeutickej liečby
 • PET vyšetrenie mozgu s 18F-FDG v neurologickej diagnostike (demencie, neurodegeneratívne ochorenia, farmakorezistentná epilepsia)
 • PET vyšetrenie mozgu s 11C-metionínom a 18F-FET v diagnostike nádorových ochorení mozgu
 • PET/CT vyšetrenie krku a hrudníka s 11C-metionínom na diagnostiku adenómu paratyreoidey
 • PET vyšetrenie mozgu s 18F-Vizamylom na diagnostiku prítomnosti beta-amyloidu u pacientov s demenciou
 • PET/CT vyšetrenie trupu s 18F/11C-cholínom v diagnostike hepatocelulárneho karcinómu
 • PET/CT s 68Ga-DOTATOC na diagnostiku neuroendokrinných nádorov
 • PET/CT s 68Ga-PSMA na diagnostiku karcinómu prostaty

KONVENČNÁ NUKLEÁRNA MEDICÍNA

 • Celotelová a trojfázová scintigrafia skeletu
 • Celotelová scintigrafia kostnej drene
 • Scintigrafia zápalu značkovanými leukocytmi (Leukoscint, Leukoscan, Scintimun)
 • Scintigrafická lokalizácia sentinelovej lymfatickej uzliny
 • Lymfoscintigrafia dolných končatín
 • Scintigrafia príštitných teliesok so sestaMIBI
 • Vyšetrenie presynaptického dopaminergného transportu v bazálnych gangliách mozgu (DaTSCAN)
 • Scintigrafia nádorov na receptorovej úrovni pomocou značkovaného oktreotidu (OctreoScan, Tektrotyd)
 • Mapovanie sympatikovej inervácie myokardu s 123I-MIBG
 • Rovnovážna rádionuklidová ventrikulografia (MUGA)
 • Scintigrafia heparu na diferenciálnu diagnostiku hemangiómu

Kontaktný formulár

Vaše meno (povinné)

Váš Email (povinné)

Predmet

Vaša správa