Bezpečnosť pacienta (video)

Vyšetrenia mozog

Vyšetrenia trup

Sentinelové uzliny

Skelet (kosti)

Lymfoscintigrafia končatín (vyšetrenie opuchov nôh alebo rúk)

Scintigrafia myokardu, scintigrafia hemangiomov

Scintigrafia prištitných teliesok s 99mTc-MIBI