Ako pracujeme

História

Kontakty

Upozorňujeme odosielajúcich lekárov aj pacientov, aby dôsledne dodržiavali nariadenia a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR k súčasnej epidemiologickej situácii. Ak bol pacient v posledných 14 dňoch v zahraničí, alebo bol v kontakte s osobami, ktoré by mohli byť postihnuté ochorením COVID-19, prosíme, aby ste okamžite telefonicky informovali našu ambulanciu na tel. č. 02/20670 187, 02/20670 176 (7,00-14,00 hod.). Prosíme odosielajúcich lekárov, aby zvážili prínos vyšetrenia voči riziku vyplývajúcemu z prebiehajúcej pandémie. Súčasne prosíme pacientov, ktorí pri ceste na naše pracovisko budú používať prostriedky hromadnej dopravy, aby používali ochranné pomôcky a venovali zvýšenú pozornosť osobnej hygiene. Ďakujeme.

Objednávanie pacientov na vyšetrenia

Pacientov na vyšetrenia objednávame na základe doručenej kompletne vyplnenej žiadanky. Žiadanku môžete odoslať online, poštou, faxom alebo e-mailom.

Kontaktné údaje pre objednávanie

Ambulancia – telefón: 02/20670187 (objednaní pacienti 7:00 – 9:00, konzultácie 10:00 – 12:00)

Ambulancia – fax: 02/20670127
e-mail: pet@biont.sk

Ubytovanie pacientov

V prípade požiadavky majú pacienti možnosť ubytovania deň pred vyšetrením v našom účelovom ubytovacom zariadení. Bližšie informácie podá sestra na ambulancii (tel. č. 02/20670187).

Vzory žiadaniek

Žiadanka na vyšetrenie PET-PET/CT s 18FDG (Adobe Acrobat PDF)
Žiadanka na vyšetrenie PET-PET/CT s 18FDG (Microsoft Word DOC)
Žiadanka na gamagrafické vyšetrenie (Adobe Acrobat PDF)
Žiadanka na gamagrafické vyšetrenie (Microsoft Word DOC)
Žiadanka na vyšetrenie PET-PET/CT s 18F-cholínom (Microsoft Word DOC)

Objednávanie PET/CT vyšetrení s 18FDG

-uviesť odstup od chemoterapie, rádioterapie, operácie
-ak je indikáciou potvrdenie remisie ochorenia je potrebný odstup 1 mesiac od chemoterapie, 3 mesiace od rádioterapie, 1 mesiac od operácie
-v prípade indikácie vyšetrenia na potvrdenie bezprostredného efektu chemoterapie postačuje odstup niekoľko dní, podmienkou je realizácia vstupného vyšetrenia pred liečbou
-pacienta odosielajte aj s relevantnou dokumentáciou (chorobopis, klinické údaje, onkomarkery, snímky CT, MRI)
-pre zdravotnú poisťovňu je nevyhnutné uviesť kód odosielajúceho lekára-špecialistu (napr. onkológa) a kód ambulancie, kde má s poisťovňou uzavretý zmluvný vzťah

Príprava

-pacient nalačno, posledné jedlo je ľahká večera deň pred vyšetrením, vyhýbať sa sladkým jedlám, jedlám s vysokým obsahom škrobu, sladeným nápojom
-dostatočná hydratácia (nesladené tekutiny bez obmedzenia)
-deň pred vyšetrením nerobiť fyzicky náročnejšiu činnosť (žiadny šport)
-kompenzovaný diabetes, ráno pred vyšetrením nepodávať inzulín ani perorálne antidiabetiká
-v deň vyšetrenia bežné denné lieky zapiť vodou
-teplo sa obliecť, ak je chladno sveter alebo rolák
-jedlo, tekutiny, lieky si pacient môže priniesť so sebou, pobyt v PET centre je cca 4 hodiny
-pre doprovod pacienta je k dispozícii čakáreň (nikdy nie deti a tehotné ženy)

Objednávanie gamagrafických vyšetrení

-individuálny postup podľa druhu vyšetrenia, informácie podá sestra na ambulancii, event. lekár PET centra