Disclosed documents

Contracts.

Pursuant to Act no. 211/2000 Coll. on Free Access to Information, as amended, § 5a Section 4, BIONT, a.s. company discloses all mandatory contracts to which it is a party in the Central Register of Contracts.

Annual reports and financial statements.

The company discloses its annual reports and individual financial statements in the Register of Financial Statements of the Ministry of Finance of the Slovak Republic.

Invoices.

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Vyberte rok
« » 0 záznamov
Dátum
Číslo
Dodávateľ
« » 0 záznamov

Orders.

Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Vyberte rok
« » 0 záznamov
Dátum
Číslo
Dodávateľ
« » 0 záznamov

Public procurements.

Momentálne nemáme žiadne ponuky na obchodné verejné súťaže.