Biont

Zverejňované dokumenty

Zmluvy.

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov § 5a odseku 4, spoločnosť BIONT, a.s. zverejňuje povinne zverejňované zmluvy, ktorých je účastníkom, v Centrálnom registri zmlúv (СRZ)

Výročné správy a účtovné závierky.

Spoločnosť zverejňuje výročné správy a individuálne účtovné závierky v Registri účtovných závierok vedenom MF SR.

Faktúry.

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Vyberte rok
« »záznamov
Dátum
Číslo
Dodávateľ
« »záznamov

Objednávky.

Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Vyberte rok
« »záznamov
Dátum
Číslo
Dodávateľ
« »záznamov

Obstarávanie.

Momentálne nemáme žiadne ponuky na obchodné verejné súťaže.