Informácie pre pacientov

Bezpečnosť pacienta (videá)

Vyplnený dotazník nám môžete zaslať emailom na biont@biont.sk alebo poštou na adresu spoločnosti.

Vyšetrenia mozog.

Vyšetrenia trup.

Sentinelové uzliny.

Skelet (kosti).

Lymfoscintigrafia končatín.

Vyšetrenie opuchov nôh alebo rúk

Scintigrafia myokardu, scintigrafia hemangiomov.

Scintigrafia prištitných teliesok s 99mTc-MIBI.

Dotazník spokojnosti

Absolvovali ste už vyšetrenie? Prejdite do sekcie Politika kvality kde nájdete dotazník spokojnosti pacienta. Vyplnenie dotazníka vám zaberie približne 5 minút a nám pomôže sa zlepšiť.