Žiadanky

Informácie k objednávaniu

Upozornenie

Upozorňujeme odosielajúcich lekárov aj pacientov, aby dôsledne dodržiavali nariadenia a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR k súčasnej epidemiologickej situácii. Ak bol pacient v posledných 14 dňoch v zahraničí, alebo bol v kontakte s osobami, ktoré by mohli byť postihnuté ochorením COVID-19, prosíme, aby ste okamžite telefonicky informovali našu ambulanciu na tel. č. 02/20670 187, 02/20670 176 (7,00-14,00 hod.). Prosíme odosielajúcich lekárov, aby zvážili prínos vyšetrenia voči riziku vyplývajúcemu z prebiehajúcej pandémie. Súčasne prosíme pacientov, ktorí pri ceste na naše pracovisko budú používať prostriedky hromadnej dopravy, aby používali ochranné pomôcky a venovali zvýšenú pozornosť osobnej hygiene. Ďakujeme.

Objednávanie pacientov na vyšetrenia

Pacientov na vyšetrenia objednávame na základe doručenej kompletne vyplnenej žiadanky. Žiadanku môžete odoslať online, poštou, faxom alebo e-mailom.

Kontaktné údaje pre objednávanie

Ambulancia – telefón: 02/20670187 (prosíme volať od 10:00 – 12:00, v ostatný čas prebiehajú vyšetrenia)
Ambulancia – fax: 02/20670127, e-mail: pet@biont.sk

Ubytovanie pacientov

V prípade požiadavky majú pacienti možnosť ubytovania deň pred vyšetrením v našom účelovom ubytovacom zariadení. Bližšie informácie poskytne sestra na ambulancii (tel. č. 02/20670187).

Vzory žiadaniek

Objednávanie PET/CT vyšetrení s 18FDG

 • uviesť odstup od chemoterapie, rádioterapie, operácie
 • ak je indikáciou potvrdenie remisie ochorenia je potrebný odstup 1 mesiac od chemoterapie, 3 mesiace od rádioterapie, 1 mesiac od operácie
 • v prípade indikácie vyšetrenia na potvrdenie bezprostredného efektu chemoterapie postačuje odstup niekoľko dní, podmienkou je realizácia vstupného vyšetrenia pred liečbou
 • pacienta odosielajte aj s relevantnou dokumentáciou (chorobopis, klinické údaje, onkomarkery, snímky CT, MRI)
 • pre zdravotnú poisťovňu je nevyhnutné uviesť kód odosielajúceho lekára-špecialistu (napr. onkológa) a kód ambulancie, kde má s poisťovňou uzavretý zmluvný vzťah

Príprava na vyšetrenie

 • pacient nalačno, posledné jedlo je ľahká večera deň pred vyšetrením, vyhýbať sa sladkým jedlám, jedlám s vysokým obsahom škrobu, sladeným nápojom
 • dostatočná hydratácia (nesladené tekutiny bez obmedzenia)
 • deň pred vyšetrením nerobiť fyzicky náročnejšiu činnosť (žiadny šport)
 • kompenzovaný diabetes, ráno pred vyšetrením nepodávať inzulín ani perorálne antidiabetiká
 • v deň vyšetrenia bežné denné lieky zapiť vodou
 • teplo sa obliecť, ak je chladno sveter alebo rolák
 • jedlo, tekutiny, lieky si pacient môže priniesť so sebou, pobyt v PET centre je cca 4 hodiny
 • pre sprievod pacienta je k dispozícii čakáreň (nikdy nie deti a tehotné ženy)

Objednávanie gamagrafických vyšetrení

Individuálny postup podľa druhu vyšetrenia, informácie poskytne sestra na ambulancii, event. lekár PET centra