Vyšetrenia

Informácie pre lekárov

PET centrum BIONT – ambulantné zdravotnícke zariadenie v odbore nukleárna medicína, vykonáva diagnostické vyšetrenia s použitím pozitrónových, ako aj klasických rádiofarmák. Hlavné prístrojové vybavenie pracoviska tvoria PET/CT tomografy Philips Gemini TF64 a GE Discovery LS a koincidenčná SPECT/CT gamakamera GE MilleniumVG Hawkeye.

Všetky prístroje umožňujú kombinovať v rámci jedného vyšetrenia snímanie funkčno-metabolického obrazu zároveň s CT vyšetrením. Tento unikátny hybridný spôsob zobrazenia jednoznačne vedie k spresneniu a skvalitneniu vyšetrení. Naše pracovisko bolo vybavené prvým prístrojom tohto typu v SR už v roku 2005. Využitie metód nukleárnej medicíny je najmä v diagnostike onkologických, kardiovaskulárnych a neurologických ochorení.

Zoznam vyšetrovacích metód.

Pozitronová emisná tomografia

Konvenčná nukleárna medicína