Vyšetrenia

Priebeh vyšetrenia

Ako prebieha vyšetrenie.

Je nutné, aby ste sa na vyšetrenie dostavili presne na čas, na ktorý ste boli objednaní. Môžete si so sebou priviesť aj sprievod, nikdy nie však deti alebo tehotné ženy. Je dôležité, aby ste prišli v kľude a uvoľnení. Prineste si so sebou aj nálezy z iných vyšetrení, CT, MR snímky, prípadne Vašu zdravotnú kartu od obvodného lekára. Ak trpíte klaustrofóbiou (chorobný pocit strachu z uzavretých priestorov), máte bolesti, ste tehotná alebo kojíte, oznámte tieto skutočnosti ihneď personálu ešte pred vyšetrením. Na vyšetrenie sa dostavte v pohodlnom a teplom oblečení, bez kovových doplnkov. Pred PET vyšetrením Vám bude vykonaná kontrola hladiny cukru v krvi odobratím vzorky z prsta na ruke. Po 30 minútach sa Vám vnútrožilovo podá malé množstvo rádiofarmaka (množstvo závisí od hmotnosti vyšetrovaného a tiež od druhu vyšetrenia). Rádiofarmakum je netoxické, je pripravované za prísne sterilných podmienok a všetky spĺňajú náročné kritériá Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Po injekcii nasleduje asi hodinový interval, ktorý strávite v pokoji – v leže alebo sede. Počas samotného vyšetrenia budete nehybne ležať na lôžku, ktoré s Vami bude pomaly prechádzať kruhovým otvorom kamery (PET/CT) alebo sa okolo Vás budú pohybovať v tesnej blízkosti scintigrafické detektory (SPECT). Doba snímania je 20 minút až 1 hodina, v závislosti na druhu vyšetrenia. V niektorých prípadoch sa snímanie prevádza niekoľkokrát v určitých časových odstupoch, preto si na deň vyšetrenia už neplánujte ďalšie schôdzky. Ak prichádzate na vyšetrenie zďaleka, dopredu si premyslite cestu domov. V prípade potreby Vám vieme zabezpečiť ubytovanie na 1-2 noci v našom ubytovacom zariadení.

Čo je potrebné urobiť po vyšetrení.

Rádioaktivita sa u väčšiny vyšetrení “rozpadne“ do druhého dňa, časť sa vymočí. Preto je vhodné k jej rýchlejšiemu vylúčeniu piť viac tekutín. Odporúčame nezdržiavať sa počas tejto doby v blízkosti detí a tehotných žien. Rádiofarmakum nebude mať na Vás žiaden vplyv, preto môžete bez obáv vykonávať všetky obvyklé činnosti, viesť motorové vozidlo, vrátiť sa do práce. Ak pracujete v jadrových zariadeniach, plánujete cestu lietadlom alebo do zahraničia, môžu citlivé detektory zachytiť rádioaktivitu vo Vašom tele až do druhého dňa po vyšetrení. Pre tento prípad Vám vystavíme potvrdenie o absolvovaní vyšetrenia s podaním rádioaktívnej látky.

Čo sa stane s výsledkom vyšetrenia.

V priebehu dvoch dní lekári PET centra vypracujú na základe Vašich snímok nález, ktorý bude odoslaný lekárovi, ktorý Vám vyšetrenie odporučil. Nález sa posiela poštou a mal by byť doručený najneskôr do 10 dní od vyšetrenia. Telefonické informácie o výsledku podávame len ošetrujúcemu lekárovi.

Nie je potrebné sa obávať komplikácií.

Komplikácie súvisiace s podaním rádiofarmaka alebo s vypitím kontrastnej látky sú mimoriadne zriedkavé a prakticky neprichádzajú do úvahy. Iba pri vnútrožilovom podaní kontrastnej látky môžu vzácne vzniknúť závažnejšie reakcie, predovšetkým alergické. Pre ich minimalizáciu dodržiavame prísne preventívne opatrenia. Ak by vo Vašom prípade bolo potrebné vnútrožilovo podať kontrastnú látku, budete vopred poučení. Ak by ste odmietli kontrastnú látku, vyšetrenie bude možné vykonať aj bez nej, ale s nižšou diagnostickou hodnotou. Ak máte alergiu na niektoré lieky alebo potraviny, oznámte to ošetrujúcemu personálu.

V prípade ak sa dostavia nežiadúce účinky je veľmi dôležité nahlásiť ich.

Čo v prípade tehotenstva.

Tehotné pacientky sa vyšetrujú len vo výnimočných prípadoch, po konzultácii s ošetrujúcim lekárom. V prípade, že ste tehotná, informujte náš personál ešte pred podaním rádiofarmaka alebo kontrastnej látky. Ak sa o tehotenstve dozviete až po vyšetrení, obráťte sa čo najskôr na našich lekárov, ktorí Vám pomôžu objasniť situáciu a odporučia Vám ďalší postup.

Je nutné prerušiť kojenie.

Niektoré rádioaktívne látky prestupujú z krvi do materského mlieka. Informujte sa u nášho personálu, na akú dlhú dobu je potrebné prerušiť kojenie.

Ako prebieha vyšetrenie u detí.

Priebeh vyšetrenia je rovnaký ako u dospelých, podané množstvo rádiofarmaka alebo kontrastnej látky je však menšie. Pre správny priebeh vyšetrenia je nutné, aby dieťa ostalo pokojne ležať na vyšetrovacom lôžku. Malé deti môžu byť uvedené do celkovej anestézie prítomným špecialistom, väčším deťom sa podáva sedatívum.

Videá s vyšetrením.

Vyšetrenia mozog

Vyšetrenia trup

Sentinelové uzliny

Skelet (kosti)

Lymfoscintigrafia končatín

Vyšetrenie opuchov nôh alebo rúk

Scintigrafia myokardu, scintigrafia hemangiomov

Scintigrafia prištitných teliesok s 99mTc-MIBI