Informácie pre pacientov

Bezpečnosť pacienta

Čo je bezpečnosť pacienta? Bezpečnosť pacientov je disciplína zdravotnej starostlivosti, ktorá sa objavila s vyvíjajúcou sa zložitosťou systémov zdravotnej starostlivosti a následným nárastom poškodenia pacientov v zdravotníckych zariadeniach. Jej cieľom je predchádzať a znižovať riziká, chyby a poškodenia, ktoré sa vyskytujú u pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Pripravili sme pre Vás videá, ktoré Vám môžu pomôcť lepšie pochopiť priebeh jednotlivých vyšetrení a priblížiť Vám prípravu pacienta na jednotlivé vyšetrenie.

Bezpečnosť pacientov je disciplína v sektore zdravotnej starostlivosti, ktorá aplikuje metódy vedy o bezpečnosti s cieľom dosiahnuť dôveryhodný systém poskytovania zdravotnej starostlivosti. Bezpečnosť pacientov je tiež atribútom systémov zdravotnej starostlivosti; minimalizuje výskyt a vplyv nežiaducich udalostí a maximalizuje zotavenie z nich.

Najjednoduchšou definíciou bezpečnosti pacienta je prevencia chýb a nežiadúcich účinkov na pacientoch, ktoré súvisia so zdravotnou starostlivosťou. Hoci sa zdravotná starostlivosť stala efektívnejšou, stala sa aj komplexnejšou, s väčším využívaním nových technológií, liekov, diagnostických a liečebných postupov. Zdravotná starostlivosť poskytuje diagnostiku a liečbu starších a chorých pacientov, u ktorých sa často vyskytujú významné komorbidity, ktoré si vyžadujú čoraz ťažšie rozhodnutia o prioritách zdravotnej starostlivosti. Zvyšujúci sa ekonomický tlak na zdravotnícke systémy často vedie k preťaženiu prostredia zdravotnej starostlivosti.

Vplyv a dopad zavedenia Konceptu Bezpečnosti pacienta: Neočakávané a nechcené udalosti sa môžu vyskytnúť v akomkoľvek prostredí, kde sa poskytuje zdravotná starostlivosť (primárna, sekundárna a terciárna starostlivosť, komunitná starostlivosť, sociálna a súkromná starostlivosť, akútna a chronická starostlivosť). Každý desiaty pacient v Európe zažije v zdravotníckom zariadení poškodenie alebo nežiaduce udalosti, ktorým sa dá predísť, ktoré spôsobí utrpenie a viac alebo menej poškodí pacientovi, jeho rodinám a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Spomínané udalosti si vyberajú vysokú finančnú daň v systémoch zdravotnej starostlivosti. Bezpečnosť je súčasťou agendy kvality, a teda aj dimenziou kultúry kvality, ktorá si vyžaduje rozsiahle odhodlanie organizácie aj komunity. 

Zabezpečíme, aby každý pacient obdržal správny liek a liečbu.

  • Správne identifikovať pacientov
  • Zabrániť infekcii
  • Zlepšiť komunikáciu zamestnancov
  • Identifikovať bezpečnostné riziká pacienta
  • Predchádzať chybám v diagnostických a medicínskych aplikáciách
  • Používať bezpečne lieky
  • Používať bezpečne alarmy

Vyšetrenia mozog

Vyšetrenia trup

Sentinelové uzliny

Skelet (kosti)

Lymfoscintigrafia končatín

Vyšetrenie opuchov nôh alebo rúk

Scintigrafia myokardu, scintigrafia hemangiomov

Scintigrafia prištitných teliesok s 99mTc-MIBI

Dotazník spokojnosti

Absolvovali ste už vyšetrenie? Prejdite do sekcie Dotazníky kde nájdete dotazník spokojnosti pacienta. Vyplnenie dotazníka vám zaberie približne 5 minút a nám pomôže sa zlepšiť.