Informácie pre pacientov

Druhy vyšetrení

Pri vyšetreniach nukleárnej medicíny sa vyšetrovanému podáva, najčastejšie do žily, malé množstvo rádioaktívnej látky k zobrazeniu niektorého orgánu. Pacient sa umiestni pod diagnostický prístroj – kameru. Podľa druhu vyšetrovaného orgánu sa zvolí postup – napr. jednoduché statické vyšetrenie, dynamické vyšetrenie alebo celotelové vyšetrenie.

Pozitrónová emisná tomografia (PET).

Jedná sa o zobrazovaciu vyšetrovaciu metódu, ktorá dokáže spoľahlivo odhaliť a lokalizovať vážne rozvíjajúce sa ochorenia. Ide o vysoko-špecializovanú diagnostickú metódu, ktorá spadá pod nukleárnu medicínu. Využívanie tejto metódy zobrazovania znamenalo v medicíne veľký krok vpred a zachránilo množstvo ľudských životov. Ak vás špecialista odporučí na PET vyšetrenie – nie je dôvod na obavy. Lekár zistí fyziologický obraz vášho tela a dokáže presnejšie identifikovať ložiská ochorení a následne zvoliť vhodnú liečbu.

Jednofotónová emisná počítačová tomografia (SPECT).

(SPECT - Single Photon Emission Computer Tomography)

Jedná sa o tomografické vyšetrenie, ktoré umožňuje priestorové trojrozmerné zobrazenie vyšetrovaného orgánu a jeho prezeranie v jednotlivých rezoch. Umožňuje citlivejšie a presnejšie zobrazenie menších chorobných ložísk. V priebehu vyšetrenia sa obvykle dva detektory otáčajú okolo tela pacienta a postupne zaznamenávajú nahrávky z rôznych uhlov.

PET/CT.

PET/CT je vyšetrenie PET, kombinované so súčasne vykonávaným CT vyšetrením. Pri CT vyšetrení je telo vyšetrovaného vystavené röntgenovým lúčom, ktoré detailne zobrazia tvary a štruktúru jednotlivých orgánov. Pre lepšie vzájomné odlíšenie orgánov je niekedy potrebné vnútrožilovo podať kontrastnú látku. Kombinované PET/CT vyšetrenie predstavuje jeden z najvýznamnejších diagnostických nástrojov dnešnej medicíny. PET a PET/CT sa najčastejšie používa v onkologickej diagnostike, pri neurologických a kardiovaskulárnych ochoreniach. Je to veľmi účinná metóda na potvrdenie alebo vylúčenie prítomnosti nádoru, posúdenie jeho agresivity, odhalenie, či sa nádorové ochorenie šíri v organizme. Vie zodpovedať aj na otázky, či ochorenie odpovedá na liečbu alebo či je pacient už vyliečený úplne.

Čo je pozitrónová emisná tomografia?

Základom tejto diagnostickej metódy sú pozitróny emitované z rádioaktívnej látky. Aby sme priblížili princíp čitateľovi bez náročných odborných výrazov, pozrieme sa na to zjednodušene, hoci celá metóda je výsledkom mnohých rokov výskumu.

Pacientovi sa pred vyšetrením vnútrožilovo podá rádioaktívny liek, inak aj rádiofarmakum, ktoré je naviazané na glukózu. Najčastejšie ide o 18-fluorodeoxyglukózu. Množstvo radiácie vás neohrozí, prirovnáva sa množstve žiarenia z dvoch röntgenových snímok hrudníka. V ľudskom tele sa táto látka správa rovnako ako glukóza, to znamená, že bunky ju dokážu prijať ako zdroj energie. Po prijatí “označkovanej” glukózy, dokáže PET prístroj s prstencami (veľký biely tunel) zosnímať úroveň vyžarovania pozitrónov z buniek. Pozitróny sa uvoľňujú z rádioaktívnej látky, ktorú bunky prijali. Podľa úrovne vyžarovania v konkrétnych tkanivách, dokážu lekári diagnostikovať zmeny v štruktúre orgánov, tkanív a buniek.

Aké ochorenie dokáže pozitrónová emisná tomografia odhaliť?

Krvou sa rádioaktívna látka dostane do celého tela. Pri vyšetrovaní budú lekári sledovať odchýlky od normálu – či bunky prijali viac pozmenenej glukózy, alebo naopak menej.
Najčastejšie sa pozitrónová emisná tomografia využíva na diagnostiku onkologických ochorení a zhodnotenie účinku protirakovinovej liečby. Rakovinové bunky a nádory prijímajú omnoho väčšie množstvo glukózy ako zdravé nezhubné bunky, rádioaktívna látka sa v nich hromadí a dochádza k emitovaniu väčšieho množstva pozitrónov, čím sa táto oblasť vo výslednom obraze výrazne odlíši.

Využitie má tiež pri diagnostikovaní ochorení srdca, predovšetkým jeho zásobovaním krvou. PET vyšetrenie dokáže rozpoznať zjazvené tkanivo, zníženú funkciu srdca a ochorenia koronárnych artérii. Svoje osvedčenie má aj v neurológii, predovšetkým pri mapovaní aktivity mozgu a pri zobrazovaní rozvíjajúcich sa zápalov v tele. Takéto tkanivá spotrebovávajú glukózu vo väčšej miere ako zdravé tkanivá.

V diagnostických centrách sú najčastejšie PET/CT prístroje. Pozitrónová emisná tomografia rozpoznáva biologické funkcie tela, pri zobrazovaní má však slabšie rozlíšenie. Preto sa pre presnú lokalizáciu a určenie tvaru postihnutej oblasti používa technológia počítačovej tomografie, známa ako CT.