Informácie pre pacientov

Čo vyšetrujeme

 • Vyšetrenie FDG – PET/CT – mozog
 • Vyšetrenie VIZAMYL – PET/CT – mozog
 • Vyšetrenie FET – PET/CT – mozog
 • Vyšetrenie DOTATOC – PET/CT – mozog
 • Vyšetrenie DATSCAN – SPECT/CT – mozog
 • Vyšetrenie FDG – PET/CT – trup
 • Vyšetrenie Ga-PSMA – PET/CT – trup
 • Vyšetrenie Ga – DOTATOC PET/CT – trup

 

 • Mapovanie sentinelových uzlín pri karcinóme prsníka
 • Mapovanie sentinelových uzlín pri malígnom melanóme
 • Trojfázová gamagrafia skeletu (vyšetrenie kostí)
 • Leukoscint, scintimun (vyšetrenie zápalových procesov kĺbov, kostí, iných zápalov hlbokých štruktúr)
 • Vyšetrenie kostnej drene
 • Scintigrafia myokardu, scintigrafia hemangiomov
 • Scintigrafia prištitných teliesok s 99mTc-MIBI

Bezpečnosť pacienta

Chcete vedieť ako prebieha vyšetrenie? Pripravili sme si pre vás sériu videí, ktoré popisujú priebeh vyšetrenia a bezpečnosť pacienta pred, počas a po vyšetrení. Kliknutím na tlačítko nižšie prejdete do sekcie s videami.