Online žiadanka

Home / Online žiadanka

Upozorňujeme odosielajúcich lekárov aj pacientov, aby dôsledne dodržiavali nariadenia a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR k súčasnej epidemiologickej situácii. Ak bol pacient v posledných 14 dňoch v zahraničí, alebo bol v kontakte s osobami, ktoré by mohli byť postihnuté ochorením COVID-19, prosíme, aby ste okamžite telefonicky informovali našu ambulanciu na tel. č. 02/20670 187, 02/20670 176 (7,00-14,00 hod.). Prosíme odosielajúcich lekárov, aby zvážili prínos vyšetrenia voči riziku vyplývajúcemu z prebiehajúcej pandémie. Súčasne prosíme pacientov, ktorí pri ceste na naše pracovisko budú používať prostriedky hromadnej dopravy, aby používali ochranné pomôcky a venovali zvýšenú pozornosť osobnej hygiene. Ďakujeme.

PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-FDG

PET vyšetrenie mozgu s 18F-FDG

PET s 11C-metionínom a 18F-FET

PET mozgu na dôkaz prítomnosti beta-amyloidu

PET/CT vyšetrenie s 68Ga-PSMA

Scintigrafické vyšetrenia

PET/CT vyšetrenie s
68Ga-DOTATOC

PET/CT vyšetrenie s 18F-cholínom

Lokalizácia sentinelovej LU