Online žiadanka

Home / Online žiadanka
Z dôvodu problémov pri uhrádzaní výkonov zdravotnými poisťovňami, si Vás dovoľujeme požiadať o prednostné indikovanie vyšetrení mimo hospitalizácie (pred alebo po hospitalizácii pacienta). Snažíme sa vzniknutú situáciu riešiť. U hospitalizovaných pacientov je nutné uviesť číslo hospitalizačného prípadu. Ďakujeme za porozumenie.
9.5.2018, prim. MUDr. P. Povinec, PhD

PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-FDG

PET vyšetrenie mozgu s 18F-FDG

PET s 11C-metionínom a 18F-FET

PET mozgu s 18F-Vizamylom

PET/CT vyšetrenie s 18F/11C-cholínom

Scintigrafické vyšetrenia

PET/CT vyšetrenie trupu s
68Ga-DOTATOC

Lokalizácia sentinelovej LU