Online žiadanka

Home / Online žiadanka

Upozorňujeme, že z technických príčin bohužiaľ nevieme doručovať potvrdzujúce e-maily na niektoré e-mailové adresy. Vašu žiadanku však evidujeme a pacienta na vyšetrenie objednáme. Na odstránení problému pracujeme. Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.

PET/CT vyšetrenie trupu s 18F-FDG

PET vyšetrenie mozgu s 18F-FDG

PET s 11C-metionínom a 18F-FET

PET mozgu na dôkaz prítomnosti beta-amyloidu

PET/CT vyšetrenie s 68Ga-PSMA

Scintigrafické vyšetrenia

PET/CT vyšetrenie s
68Ga-DOTATOC

PET/CT vyšetrenie s 18F-cholínom

Lokalizácia sentinelovej LU