Farmakovigilancia

Hlásenie nežiadúcich účinkov lieku.

Nežiadúce účinky lieku, hláste kvalifikovanej osobe zodpovednej za farmakovigilanciu (QPPV):

Ing. Zoltán Kassai, PhD.
mobil: +421 904 193 024

alebo zástupcovi QPPV:
MUDr. Lucia Horňanská, PhD.
mobil: +421 902 944 840

alebo emailom na neziaduce.ucinky@biont.sk alebo použite formulár vo word formáte CIOMS_SK translation

Stiahnite si informáčný leták