Dokumenty

Home / Dokumenty

Povinne zverejňované dokumenty

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskoších predpisov § 5a odseku 4, spoločnosť BIONT, a.s. zverejňuje povinne zverejňované zmluvy, ktorých je účastníkom, v Centrálnom registri zmlúv (СRZ).

Kliknutím na tento odkaz budete presmerovaný na stránku CRZ.

Obchodné verejné súťaže spoločnosti

Prehľad obchodných verejných súťaží vyhlásených spoločnosťou BIONT, a.s., podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka:

« 1 » 2 záznamy
Číslo
Dátum vyhlásenia
Určenie obchodnej verejnej súťaže
Stav
Dokumenty
2018/01 04.09.2018 BIONT, a.s., vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na uzatvorenie zmluvy k najvhodnejšiemu návrhu na plnenie zákazky „Dvojdetektorová tomografická hybridná gama kamera SPECT s premennými uhlami nastavenia detektorov“. Úplné znenie výzvy s opisom zákazky a podmienkami súťaže nájdete v dokumentoch k tomuto záznamu. vyhlásená

01 BIONT_OVS_GamaKamera_vyzva_201808.docx

02 BIONT_OVS_GamaKamera_podmienky sutaze_201808.docx

2018/02 04.09.2018 BIONT, a.s., vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na uzatvorenie zmluvy k najvhodnejšiemu návrhu na plnenie zákazky „Tienená komora pre prácu s rádioaktívnymi materiálmi“. Úplné znenie výzvy s opisom zákazky a podmienkami súťaže nájdete v dokumentoch k tomuto záznamu. vyhlásená

01 BIONT_OVS_tienkomora_vyzva_201808.docx

02 BIONT_OVS_tienkomora_podmienky sutaze_201808.docx

« 1 » 2 záznamy