Dokumenty

Home / Dokumenty

Povinne zverejňované dokumenty

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskoších predpisov § 5a odseku 4, spoločnosť BIONT, a.s. zverejňuje povinne zverejňované zmluvy, ktorých je účastníkom, v Centrálnom registri zmlúv (СRZ).

Kliknutím na tento odkaz budete presmerovaný na stránku CRZ.

Obchodné verejné súťaže spoločnosti

Prehľad obchodných verejných súťaží vyhlásených spoločnosťou BIONT, a.s., podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka:

« 1 » 2 záznamy
Číslo
Dátum vyhlásenia
Určenie obchodnej verejnej súťaže
Stav
Dokumenty
2021/04 – zmena 1 29.11.2021 Informácia o DOPLNENÍ VÝZVY na podávanie návrhov v zmysle otázky záujemcu v rámci verejnej obchodnej súťaže na uzatvorenie zmluvy k najvhodnejšiemu návrhu na plnenie zákazky „Dodávka elektrickej energie“ o odberový diagram za rok 2020, ktorý nájdete v dokumentoch k tomuto záznamu. vyhlásená

Odberovy_diagram_Biont_2020.xlsx

2021/04 22.11.2021 BIONT, a.s., vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na uzatvorenie zmluvy o najvhodnejší návrh na zákazku „Dodávka elektrickej energie“. Úplné znenie výzvy s opisom zákazky a podmienkami súťaže nájdete v dokumentoch k tomuto záznamu. vyhlásená

Vyzva_BIONT_elektrina_final.docx

Priloha_1A_Odb_diagram_Biont_2021.xlsx

« 1 » 2 záznamy