Dokumenty

Home / Dokumenty

Povinne zverejňované dokumenty

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskoších predpisov § 5a odseku 4, spoločnosť BIONT, a.s. zverejňuje povinne zverejňované zmluvy, ktorých je účastníkom, v Centrálnom registri zmlúv (СRZ).

Kliknutím na tento odkaz budete presmerovaný na stránku CRZ.

Obchodné verejné súťaže spoločnosti

Prehľad obchodných verejných súťaží vyhlásených spoločnosťou BIONT, a.s., podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka:

« 1 » 4 záznamy
Číslo
Dátum vyhlásenia
Určenie obchodnej verejnej súťaže
Stav
Dokumenty
2020/01 – zmena 3 30.03.2020 Informácia o zmene spôsobu preberania návrhov pri osobnom doručení k verejnej obchodnej súťaži na uzatvorenie zmluvy k najvhodnejšiemu návrhu na plnenie zákazky „Pozitrónový emisný tomograf“. vyhlásená

Zmena_sposobu_preberania_navrhov_pri_osobnom_doruceni.pdf

2020/01 – zmena 2 20.03.2020 Zverejnenie znenia UPRAVENÝCH podmienok verejnej obchodnej súťaži na uzatvorenie zmluvy k najvhodnejšiemu návrhu na plnenie zákazky „Pozitrónový emisný tomograf“ po konzultácii k podmienkam vyhláseným dňa 6.3.2020. vyhlásená

Oznamenie o zmene a doplneni podmienok_OVS(final).pdf

05 BIONT_OVS_PET_podmienky_202003_upr_po_konz(final).pdf

zapis-konzultacia_k_podmienkam_OVS-(final).pdf

2020/01 – zmena 1 11.03.2020 Informácia o ZMENE LEHÔT vo verejnej obchodnej súťaži na uzatvorenie zmluvy k najvhodnejšiemu návrhu na plnenie zákazky „Pozitrónový emisný tomograf“ vyhlásená

04 BIONT_OVS_PET_Oznamenie o zmene a doplneni.pdf

2020/01 06.03.2020 BIONT, a.s., vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na uzatvorenie zmluvy k najvhodnejšiemu návrhu na plnenie zákazky „Pozitrónový emisný tomograf“. Úplné znenie výzvy s opisom zákazky a podmienkami súťaže nájdete v dokumentoch k tomuto záznamu. vyhlásená

01 BIONT_OVS_PET_vyzva_202003_final.pdf

04 BIONT_OVS_PET_podmienky_202003_(final).pdf

04 BIONT_OVS_PET_Oznamenie o zmene a doplneni.pdf

« 1 » 4 záznamy