Dokumenty

Home / Dokumenty

Povinne zverejňované dokumenty

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskoších predpisov § 5a odseku 4, spoločnosť BIONT, a.s. zverejňuje povinne zverejňované zmluvy, ktorých je účastníkom, v Centrálnom registri zmlúv (СRZ).

Kliknutím na tento odkaz budete presmerovaný na stránku CRZ.

Obchodné verejné súťaže spoločnosti

Prehľad obchodných verejných súťaží vyhlásených spoločnosťou BIONT, a.s., podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka:

« 1 » 5 záznamov
Číslo
Dátum vyhlásenia
Určenie obchodnej verejnej súťaže
Stav
Dokumenty
2021/01 – zmena 3 23.07.2021 Informácia o DOPLNENÍ VÝZVY na podávanie návrhov v zmysle odpovedí na otázky záujemcu v rámci verejnej obchodnej súťaže na uzatvorenie zmluvy k najvhodnejšiemu návrhu na plnenie zákazky „Tienená komora s integrovaným rozplňovacím zariadením pre prácu s rádioaktívnymi materiálmi“. Súvisiaci dokument „Otázky a odpovede_(2)_Tienena_Komora“ tvorí prílohu k tomuto záznamu. vyhlásená

Otazky a odpovede_(2)_Tienena_Komora.pdf

2021/01 – zmena 2 19.07.2021 Informácia o ZMENE VÝZVY na podávanie návrhov v zmysle odpovedí na otázky záujemcu v rámci verejnej obchodnej súťaže na uzatvorenie zmluvy k najvhodnejšiemu návrhu na plnenie zákazky „Tienená komora s integrovaným rozplňovacím zariadením pre prácu s rádioaktívnymi materiálmi“. Súvisiace dokumenty tvoria prílohy k tomuto záznamu a pozostávajú z nasledovných súborov:
• Otázky a odpovede v rámci obchodnej verejnej súťaže,
• Aktualizované znenie výzvy na podávanie návrhov (opisu predmetu zákazky) v zmysle odpovedí na otázky záujemcu,
• Aktualizované znenie opisu predmetu zákazky v zmysle odpovedí na otázky záujemcu v anglickom jazyku.
vyhlásená

Otazky_odpovede_Tienena_Komora.pdf

Vyzva_BIONT_Tienena_komora_aktualizacia c 2_Doplnenie_opisu.docx

OVS_EN_chamber specification_1.pdf

2021/01 – zmena 1 08.07.2021 Informácia o ZMENE LEHÔT v rámci verejnej obchodnej súťaže na uzatvorenie zmluvy k najvhodnejšiemu návrhu na plnenie zákazky „Tienená komora s integrovaným rozplňovacím zariadením pre prácu s rádioaktívnymi materiálmi“. Oznámenie o zmene a upravené znenie výzvy s opisom zákazky a podmienkami súťaže nájdete v dokumentoch k tomuto záznamu. vyhlásená

Oznamenie o zmene a doplneni.docx

BIONT_Tienena_komora_uprava_LPP.docx

Tender_1_chamber_specification_en.pdf

2021/01 25.06.2021 BIONT, a.s., vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na uzatvorenie zmluvy k najvhodnejšiemu návrhu na plnenie zákazky „Tienená komora s integrovaným rozplňovacím zariadením pre prácu s rádioaktívnymi materiálmi“. Úplné znenie výzvy s opisom zákazky a podmienkami súťaže nájdete v dokumentoch k tomuto záznamu. vyhlásená

OVS_BIONT_Tienena komora_final.pdf

OVS_BIONT_Tienena komora_final.docx

Tender_1_chamber_specification_en.pdf

2021/02 25.06.2021 BIONT, a.s., vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na uzatvorenie zmluvy k najvhodnejšiemu návrhu na plnenie zákazky „Prietokové rádiometrické detektory (RAD) k HPLC v počte 2 ks“. Úplné znenie výzvy s opisom zákazky a podmienkami súťaže nájdete v dokumentoch k tomuto záznamu. vyhlásená

OVS_BIONT_RAD_final.pdf

OVS_BIONT_RAD_final.docx

« 1 » 5 záznamov