Dotazník bezpečnosť pacienta – PACIENT

Budeme vám veľmi vďační, ak by ste venovali čas tomuto krátkemu dotazníku, ktorý sa týka vašej osobnej skúsenosti s poskytovanými službami v našom PET centre. Vašimi postrehmi nám pomáhate neustále zlepšovať poskytované služby.
Prosím, uveďte vašu mieru spokojnosti s vyšetrením.
Položky z procesu vyšetrenia
Odpovede označte na škále od minimálnej spokojnosti (0) po maximálnu spokojnosť (3).
Veľmi nespokojný
(0)
Nespokojný
(1)
Spokojný
(2)
Veľmi spokojný
(3)
Ak súhlasíte, aby sme vás kontaktovali v súvislosti s dotazníkom za účelom zlepšenia našich služieb v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zanechajte nám, prosím, váš kontakt.
Dotazník bol vytvorený v súlade s WHO stratégiou Bezpečnosti pacienta. Ďakujeme za váš čas a poskytnuté informácie. Tím BIONT a. s.