Online žiadanka na PET vyšetrenie s 11C-metionínom a 18F-FET

Home / Online žiadanka / Online žiadanka na PET vyšetrenie s 11C-metionínom a 18F-FET

Online žiadanka na PET vyšetrenie mozgu s 11C-MET a 18F-FET
 

Dodanie MRI skenov na CD/DVD alebo cez T3C je podmienkou vyhodnotenia vyšetrenia!

   

 
 
 
 
 

Po odoslaní formulára Vám príde potvrdzovací email na Vašu adresu, tento si prosím vytlačte, podpíšte, opečiatkujte a doručte nám ho podľa Vašej voľby.

Verzia na stiahnutie

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, vyjadrujem svoj súhlas s formou spracovania mojich osobných údajov, ktoré sa budú spracovávať manuálne, ako aj pomocou prostriedkov výpočtovej techniky a budú ich spracovávať osoby alebo subjekty osobitne na to poverené spoločnosťou. Moje osobné údaje budú spoločnosťou bezpečne uchovávané v elektronickej alebo papierovej forme s obmedzeným prístupom tretích osôb.