Online žiadanka na PET/CT vyšetrenie s 18F-cholínom

Označením lekár prehlasuje, že pacienta vyšetril a považuje PET/CT vyšetrenie za vhodné a predpokladá jeho prínos pre ďalší osud pacienta a vyšetrenie považuje za neodkladné

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, vyjadrujem svoj súhlas s formou spracovania mojich osobných údajov, ktoré sa budú spracovávať manuálne, ako aj pomocou prostriedkov výpočtovej techniky a budú ich spracovávať osoby alebo subjekty osobitne na to poverené spoločnosťou. Moje osobné údaje budú spoločnosťou bezpečne uchovávané v elektronickej alebo papierovej forme s obmedzeným prístupom tretích osôb.

PET/CT vyšetrenie s 18F-cholínom slúži na diagnostiku hepatocelulárneho karcinómu. Diagnostiku karcinómu prostaty vykonávame PET/CT vyšetrením s 68Ga-PSMA (žiadanku nájdete tu).

Upozorňujeme, že rádiofarmakum 18F-cholín momentálne kupujeme od externého zahraničného dodávateľa. Čakacie doby na vyšetrenie môžu byť preto dlhšie.

Verzia na stiahnutie: Získať žiadanku