Online žiadanka na PET/CT vyšetrenie s 68Ga-DOTATOC

Home / Online žiadanka / Online žiadanka na PET/CT vyšetrenie s 68Ga-DOTATOC

Online žiadanka na PET/CT vyšetrenie trupu s 68Ga-DOTATOC
 

Vzhľadom na povahu vyšetrenia je nevyhnutné, aby bol DM kompenzovaný (glykémia pod 10 mmol/l)

Na PET/CT vyšetrenie s plne diagnostickým CT je potrebná príprava ako na CT vyšetrenie s podaním kontrastnej látky. Viď prípravu pacienta na www.biont.sk

Potrebné je doplnenie písomnými nálezmi doteraz absolvovaných vyšetrení, resp. obrazovou dokumentáciou (CT, MRI, USG...), najlepšie na digitálnom médiu (CD, DVD, USB kľúč...)
 
 
   
 
 
 
 
 

Po odoslaní formulára Vám príde potvrdzovací email na Vašu adresu, tento si prosím vytlačte, podpíšte, opečiatkujte a doručte nám ho podľa Vašej voľby.

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, vyjadrujem svoj súhlas s formou spracovania mojich osobných údajov, ktoré sa budú spracovávať manuálne, ako aj pomocou prostriedkov výpočtovej techniky a budú ich spracovávať osoby alebo subjekty osobitne na to poverené spoločnosťou. Moje osobné údaje budú spoločnosťou bezpečne uchovávané v elektronickej alebo papierovej forme s obmedzeným prístupom tretích osôb.