Online žiadanka na scintigrafické vyšetrenie

Home / Online žiadanka / Online žiadanka na scintigrafické vyšetrenie

Označením lekár prehlasuje, že pacienta vyšetril a považuje PET/CT vyšetrenie za vhodné a predpokladá jeho prínos pre ďalší osud pacienta a vyšetrenie považuje za neodkladné

Upozorňujeme, že z dôvodu výmeny technológie SPECT/CT tomografu, momentálne scintigrafické vyšetrenia nevykonávame. Prevádzku plánujeme obnoviť po 19.3.2019. Došlé žiadanky budeme postupne zaraďovať po tomto termíne. Ďakujeme za pochopenie.

Táto žiadanka slúži pre všetky scintigrafické vyšetrenia, ako sú napr.: scintigrafia skeletu, kostnej drene, scintigrafia zápalových lézií (Leukoscint, LeukoScan, ScintImun), lymfoscintigrafia končatín, scintigrafia prištitných teliesok s 99mTc-MIBI, diagnostika Parkinsonovej choroby a DLB (DaTSCAN), mapovanie sympatikovej inervácie myokardu s 123I-MIBG, rovnovážna rádionuklidová ventrikulografia (MUGA scan), scintigrafia heparu na dif.dg. hemangiómu.