Online žiadanka na scintigrafické vyšetrenie

Home / Online žiadanka / Online žiadanka na scintigrafické vyšetrenie

Online žiadanka na scintigrafické vyšetrenie
 

Potrebné je doplnenie písomnými nálezmi doteraz absolvovaných vyšetrení, resp. obrazovou dokumentáciou (CT, MRI, USG, scintigrafia, PET), najlepšie na digitálnom médiu (CD, DVD, USB kľúč, prenos cez T3C). V prípade, že má pacient problém sa vymočiť, je potrebné zaviesť permanentný katéter na urologickej ambulancii ešte pred vyšetrením.
   

 
 
 
 
 

Po odoslaní formulára Vám príde potvrdzovací email na Vašu adresu, tento si prosím vytlačte, podpíšte, opečiatkujte a doručte nám ho podľa Vašej voľby.
Scintigrafickú diagnostiku nádorov na receptorovej úrovni, s rádiofarmakami 111In-OctreoScan a 99mTc-TEKTROTYD, sme od 1.2.2018 nahradili PET/CT vyšetrením s 68Ga-DOTATOC. Žiadanku nájdete >tu<.

Táto žiadanka slúži pre všetky scintigrafické vyšetrenia, ako sú napr.: scintigrafia skeletu, kostnej drene, scintigrafia zápalových lézií (Leukoscint, LeukoScan, ScintImun), lymfoscintigrafia DK, lokalizácia sentinelovej LU, scintigrafia prištitných teliesok (MIBI), diagnostika Parkinsonovej choroby a DLB (DaTSCAN), mapovanie sympatikovej inervácie myokardu (MIBG), rovnovážna rádionuklidová ventrikulografia (MUGA), scintigrafia heparu na dif.dg. hemangiómu.

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, vyjadrujem svoj súhlas s formou spracovania mojich osobných údajov, ktoré sa budú spracovávať manuálne, ako aj pomocou prostriedkov výpočtovej techniky a budú ich spracovávať osoby alebo subjekty osobitne na to poverené spoločnosťou. Moje osobné údaje budú spoločnosťou bezpečne uchovávané v elektronickej alebo papierovej forme s obmedzeným prístupom tretích osôb.