VPOIS

Vstúpili ste do verejne prístupnej oblasti, ktorá obsahuje informácie o prípravkoch spoločnosti BIONT, a.s. Povinnosť zriadiť túto „Verejne prístupnú odbornú informačnú službu – VPOIS“ vyplýva zo zákona č. 378/2007 Sb., § 33 odst. 3 písm. g) bod 1. (ČR)

24 hodinový kontakt pre prípadné otázky

E-mail: marosz@biont.sk

Tel.: +421 907 272 711

Kontaktná osoba: Ing. Peter Marosz

Prílohy