Vrcholové pracovisko
PET/CT v SR
Špičková diagnostika onkologických, neurologických, kardiologických a zápalových ochorení, jedná sa o jedno z najväčších PET/CT pracovísk na Slovensku
Naše rádiofarmaká
sú európskou špičkou
Rádiofarmaká vyrábané spoločnosťou BIONT patria medzi európsku špičku. Sme jediný výrobca rádiofarmák na Slovensku
Previous slide
Next slide

Objednať pacienta

(+421 2 20670 176, 187)

Pacientov na vyšetrenia objednávame na základe vyplnenej žiadanky, ktorú môžete odoslať online, poštou, faxom alebo e-mailom.

Ubytovanie

Účelové ubytovacie zariadenie sa nachádza v modernej 11 poschodovej budove na Vlárskej ulici 5/A v Bratislave.

Bezpečnosť pacienta

Bezpečnosť pacientov je základom poskytovania kvalitných základných zdravotných služieb.

4 000+

Vyšetrení ročne

52

odborníkov a vedcov

7 700+

ročná produkcia rádiofarmák

17

rokov skúseností

3000+

Vyšetrení ročne

62

odborníkov a vedcov

1200+

ročná produkcia rádiofarmák

17

rokov skúseností

prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA, generálny riaditeľ
Prehrať video
ct

O nás.

BIONT, a.s. je spoločnosť orientovaná na oblasť nukleárnej medicíny, s užším zameraním na Pozitrónovú Emisnú Tomografiu (PET). Jej hlavným poslaním je vyrábať a distribuovať rádiofarmaká pre logisticky dosiahnuteľné PET centrá a zabezpečovať PET/CT a SPECT/CT vyšetrenia pre pacientov zo SR i zahraničia. S hlavnou činnosťou úzko súvisí aj výskum a vývoj prípravy rádionuklidov, rádiofarmák, výrobného zariadenia a v neposlednej miere aj vzdelávanie, školenia a šírenie vlastného know-how.
Viac informácií

Technológie pre život.

Spoločnosť BIONT je popredný výrobca PET rádiofarmák. Spoločnosť sa rýchlo zaradila medzi popredných výrobcov PET rádiofarmák ako aj poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti v nukleárnej medicíne. Už v prvom roku existencie sa začali vyšetrenia pacientov pomocou PET/CT a SPECT/CT tomografov. Zároveň bola spustená skúšobná licenčná výroba rádiofarmaka 18F‑Fludeoxyglukózy (FDG) a od roku 2009 sa začali pravidelné dodávky rádiofarmák do SR a zahraničia.
brain-scan
hp-img3

VPOIS

Verejne prístupná odborná informačná služba

Farmakovigilancia

Hlásenie nežiadúcich účinkov lieku

BiontFDG
a spolupráca.

Vlastný produkt spoločnosti BIONT – rádiofarmakum biontFDG – je registrované už v šiestich štátoch Európskej únie. Od r. 2012 ho v licencii vyrába spoločnosť Eczacıbaşı‑Monrol v Rumunsku a stavia ďalšie výrobne v Bulharsku a Poľsku. Okrem štandardného PET/CT vyšetrenia pomocou FDG poskytuje BIONT vyšetrenie pomocou 11C‑Metionínu a rozširuje výrobu aj o ďalšie PET rádiofarmaká. Okrem toho je BIONT zmluvným výrobcom FDG pre spoločnosti Radiomedic (ČR) a DSD Pharma (Rakúsko).