spoločnosť BIONT, a.s.

ukončila prevádzku Očkovacieho centra  k 1. novembru 2022

 

Očkovacia látka: Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech

Cieľová skupina: všetky vekové kategórie od 5 rokov registrované na https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia vrátane: žiadateľov o azyl; žiadateľov o poskytnutie dočasného útočiska v Slovenskej republike a osôb bez verejného zdravotného poistenia s bydliskom na území Ukrajiny, zdržiavajúcich sa v SR.

Bližšie informácie o skupine osôb s nárokom na poskytnutie očkovania proti COVID-19 nájdete na https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-proti-COVID-19.

Termín je možné dohodnúť telefonicky na 0905 310 161 alebo e-mailom: ockovanie@biont.sk.

Ako sa ku nám dostanete: električka č. 4 a č. 9 (zástavka Kútiky), autobus č. 35 a č. 32. Sídlime v areáli Slovenského metrologického ústavu (SMÚ), ul. Karloveská 63, Bratislava. Parkovanie je možné na parkovisku pod budovou SMÚ. Vstup autom na očkovanie majú povolený iba telesne znevýhodnení občania a ich sprievod. Vstup do areálu je cez autobránu (kolega v búdke pri vrátnici Vás ráda usmerní),

Dotazník, poučenie a písomný informovaný súhlas obdržíte pred očkovaním priamo v našom centre, kde Vám naši kolegovia radi pomôžu s vyplnením.

V prípade očkovania detí od 5 do 17 rokov je potrebné prísť so zákonným zástupcom alebo v sprievode dospelej osoby s úradne overeným písomným súhlasom zákonného zástupcu s očkovaním dieťaťa.

Poznámka: Ak ste boli diagnostikovaní s pozitívnym záchytom PCR/Ag, je NEVYHNUTNÉ dodržať stanovenú dobu izolácie 5 dní resp. podľa platného nariadenia ÚVZ SR resp. Vášho všeobecného lekára. Počas tohto obdobia NIE JE možné absolvovať žiadne očkovanie. Na očkovanie môžete prísť až po ukončení celej izolácie (t.j. najskôr deň po ukončení t.j. napr. izolácia u bezpríznakového človeka 5 dní, t. j. očkovanie, ak nemáte príznaky najskôr 6. deň od začiatku izolácie). Na základe vedeckých dát odporúčame však, aby ste zvážili očkovanie proti COVID-19 bezprostredne po prekonaní pozitivity (prípadne ochorenia) a odložili ho až na čas po konzultácii so svojim lekárom alebo lekárom očkovacieho centra. Dôrazne prosíme o dodržanie daného nariadenia, nakoľko účasťou na očkovaní (v dobe možnej pozitivity) ohrozujete ostatných žiadateľov o očkovanie ako aj očkovací tím. V priestoroch očkovacieho centra je povinné nosiť respirátor FFP2 počas celej doby.

V prípade, že je žiadateľ o očkovanie v izolácii, je potrebné dohodnúť si nový termín telefonicky na 0905 310 161 alebo e-mailom: ockovanie@biont.sk.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vás. 

Očkovací tím Biont


Spolupracujúce organizácie:

 

  

 

Objednávanie pacientov na vyšetrenia
(scintigrafia a PET/CT)
02 20670 176, 187

ONLINE ŽIADANKAINFORMÁCIE K OBJEDNÁVANIU

O nás

BIONT, a.s. je spoločnosť orientovaná na oblasť nukleárnej medicíny, s užším zameraním na Pozitrónovú Emisnú Tomografiu (PET). Jej hlavným poslaním je vyrábať a distribuovať rádiofarmaká pre logisticky dosiahnuteľné PET centrá a zabezpečovať PET/CT a SPECT/CT vyšetrenia pre pacientov zo SR i zahraničia. S hlavnou činnosťou úzko súvisí aj výskum a vývoj prípravy rádionuklidov, rádiofarmák, výrobného zariadenia a v neposlednej miere aj vzdelávanie, školenia a šírenie vlastného know-how.

PRE PACIENTOVPRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Ocenenia

gmp ISO9001  

Partneri

zpvvo

omniveda

„Technológie pre život“

BIONT, a. s. je popredný výrobca PET rádiofarmák. 
Počas krátkej doby od svojho založenia (2005) sa spoločnosť zaradila medzi popredných výrobcov PET rádiofarmák ako aj poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore nukleárna medicína. Už v prvom roku existencie sa začali vyšetrenia pacientov pomocou PET/CT a SPECT/CT tomografov. Zároveň bola spustená skúšobná licenčná výroba rádiofarmaka 18F-Fludeoxyglukózy (FDG) a od roku 2006 BIONT dodáva FDG všetkým slovenským PET centrám. V r. 2009 sa začali pravidelné dodávky rádiofarmák aj do zahraničia. Samozrejmosťou je dodržiavanie zásad Správnej výrobnej praxe a certifikovaný Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008.

HISTÓRIA

Príprava na vyšetrenie

Priebeh vyšetrenia

História spoločnosti

Ubytovanie

Referencie

rádiofarmakum „biontFDG“

BIONT, a.s je zmluvným výrobcom FDG pre spoločnosti Radiomedic, s.r.o. Řež, ČR a BSM Diagnostica GmbH, Wien, Rakúsko. Vlastný produkt spoločnosti –rádiofarmakum „biontFDG“ je registrované už v šiestich štátoch Európskej únie. Od r. 2012 ho v licencii vyrába spoločnosť Eczacıbaşı-Monrol v Rumunsku a stavia ďalšie výrobne v Bulharsku a Poľsku. Okrem štandardného PET/CT vyšetrenia pomocou FDG poskytuje BIONT vyšetrenie pomocou 11C-Metionínu a rozširuje výrobu aj o ďalšie PET rádiofarmaká.

VÝROBA A PARTNERI
“Medicus curat, natura sanat”

Lekár lieči, príroda uzdravuje

Z bezpečnostných dôvodov je v našej budove nainštalovaný nový kamerový systém (CCTV-uzavretý televízny okruh), ktorý monitoruje všetky vchody/východy z budovy. Monitorovaný priestor (GDPR) je označený tabuľkou s informáciou o prevádzkovateľovi a správcovi systému. Kamerový záznam sa uchováva 14 dní a na 15 deň bude odstránený zo záznamového zariadenia. V prípade dohľadania záznamov, alebo živého náhľadu kontaktujte priamo tech@biont.sk