Online žiadanka na PET vyšetrenie mozgu na dôkaz prítomnosti beta-amyloidu

Home / Online žiadanka / Online žiadanka na PET vyšetrenie mozgu na dôkaz prítomnosti beta-amyloidu

Online žiadanka na PET vyšetrenie mozgu s 18F-VIZAMYL na dôkaz prítomnosti beta-amyloidu
 

MRI skeny je možné doručiť na CD/DVD/USB alebo cez T3C systém na náš PACS.
   

 
 
 
 
 

Po odoslaní formulára Vám príde potvrdzovací email na Vašu adresu, tento si prosím vytlačte, podpíšte, opečiatkujte a doručte nám ho podľa Vašej voľby.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ZP Dôvera vyšetrenie nezazmluvnila. Prípadnú indikáciu vyšetrenia musí vopred schváliť revízny lekár ZP Dôvera. Ďakujeme za porozumenie.

Informácie k vyšetreniu

Odborné usmernenie k indikácii vyšetrenia

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, vyjadrujem svoj súhlas s formou spracovania mojich osobných údajov, ktoré sa budú spracovávať manuálne, ako aj pomocou prostriedkov výpočtovej techniky a budú ich spracovávať osoby alebo subjekty osobitne na to poverené spoločnosťou. Moje osobné údaje budú spoločnosťou bezpečne uchovávané v elektronickej alebo papierovej forme s obmedzeným prístupom tretích osôb.