Online žiadanka na PET vyšetrenie mozgu na dôkaz prítomnosti beta-amyloidu

Označením lekár prehlasuje, že pacienta vyšetril a považuje PET/CT vyšetrenie za vhodné a predpokladá jeho prínos pre ďalší osud pacienta a vyšetrenie považuje za neodkladné

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, vyjadrujem svoj súhlas s formou spracovania mojich osobných údajov, ktoré sa budú spracovávať manuálne, ako aj pomocou prostriedkov výpočtovej techniky a budú ich spracovávať osoby alebo subjekty osobitne na to poverené spoločnosťou. Moje osobné údaje budú spoločnosťou bezpečne uchovávané v elektronickej alebo papierovej forme s obmedzeným prístupom tretích osôb.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ZP Dôvera, na rozdiel od ostatných zdravotných poisťovní, vyšetrenie opakovane odmietla zazmluvniť a u ich poistencov ho nie je možné indikovať. Vysvetlenie Vám možno podá revízny lekár poisťovne. Ďakujeme za porozumenie.

Informácie k vyšetreniu: Získať dokument

Odborné usmernenie k indikácii vyšetrenia: Získať dokument