Rádioaktivitou na rakovinu

Rádioaktivitou na rakovinu   [pdf-embedder url=“https://www.biont.sk/wp-content/uploads/2020/03/Radioaktivita-PET-centrum.pdf“ title=“Rádioaktivita, PET centrum“]

Rakovinu je možné odhaliť podstatne skôr

Rakovinu je možné odhaliť podstatne skôr   Spoločnosť BIONT, a.s. je zdravotnícke zariadenie v odbore nukleárna medicína so zameraním na Pozitrónovú Emisnú Tomografiu (PET). Odbor nukleárna medicína je špecifický tým, že na vyšetrovanie a liečbu pacientov používa rádioaktívne lieky, ktoré sa pacientovi podávajú najmä vnútrožilovo. S generálnym riaditeľom zdravotníckeho zariadenia, pánom Ing. Mgr. Martinom Kabátom, PhD. MBA a primárom […]